Nový čínský rok je pod vládou vyvoleného znamení Zajíce. Zvěstuje pozitivní změnu