vztahy mezi rodiči a dětmi nás vzájemně formují, ovlivňují, učí a pomáhají nám k pokoře, soucítění, rozvíjí naši empatii a pochopení naši individuality...

Rodinné terapie

Rodinné terapie se týkají rodin, které chtějí pracovat na harmonii rodinného života. Týká se to vztahů rodičů, dětí, prarodičů, tchýní a tchánů atd. Vztahy mezi rodiči a dětmi nás vzájemně formují, ovlivnují, učí a pomáhají nám k pokoře, soucítění, rozvíjí naši empatii a pochopení naši individulity. Rodinná terapie při první návštěvě probíhá hromadně. Poté dle závažnosti problému a věku dítěte jsou další návštěvy stále společné nebo už zvlášt probíhají terapie dětí a dospělích. Po měsíci či dvou (opět záleží na individuálitě dané rodiny, jsou pozváni všichni členové rodiny a společně hodnotí změny, které každý jedlotlivec v rodině zaregistroval a jak je spokojen s vzájemným žitím).
Vždy jsou udělány rozbory osobnosti a typologie.
Každý člen rodiny se dozví jakou má vazbu na další členy v rodině a jak se vzájemně dle 5 prvků ovlivnují, vyživují, podporují. Dozví se dle rozboru Japonské akupunktury kmeny zrození, které ho ovlivnují po celý jeho život. Dostane informace a naučí se, jak tyto orgány podporovat, léčit a udržovat v rovnováze tak aby dosáhl zdraví a dlouhověkosti.
Rodiné terapie provádím i pro několik generací, které se potýkají s problémy typu - komunikace, respekt, ucta, tolerance, závislosti (alkohol, drogy, jídlo, sociální sítě, sex atd.) násilý a manipulace.

Těmto terapiim se věnuji více než 20 let a vidím v tom velkou budoucnost.
V zahraničí se tyto terapie využívají běžně a já musím říci po letech praxe tady v České republice, že i u nás začínají být daleko více vyhledávanější.

Co získáte terapiemi?

  • harmonii ve vztazích a v rodinách
  • přátelské vztahy
  • projev lásky
  • přijetí v rodině, kde tomu tak nebylo
  • větší stabilitu v rodině
  • podporu a pochopení rodiny
  • Mé motto zní

    Nejdřív pochopte sami sebe, protože teprve pak můžete pochopit chování a bytí druhých. A když přesto nepochopíte, nevadí.Protože nemusíme vše v životě chápat, stačí ho jen s radostí žít.