věnuji se jí více jak 10 let a každým dnem jsem jí víc a víc fascinována…

Tradiční Čínská Medicína

Tradiční čínská medicína je v současnosti velmi oblíbená mezi příznivci alternativní medicíny. Věnuji ji se ji více jak 10 let a každým dnem jsem jí víc a víc fascinovaná hlavně jejími učinky. Každý ji zmiňuje, řada pacientů užívá poctivě čajové směsi z bylinek.

Z jakých principů tato prastará medicína vlastně vychází?

Tradiční čínská medicína (TCM) je souhrnné označení pro metody prevence, vyšetření i léčby, vycházející z tradičního čínského medicíny (léčitelství).

Metody léčby v tradiční čínské medicíny

 • akupresura
 • akupunktura
 • masáže
 • baňkování
 • moxování
 • QI Kung (cvičení)
 • změna stravy a životního stylu
 • podávání bylin (fytoterapie)

TČM vychází ze dvou principů taoistického náboženství.

 • prvním je teorie dvou protikladných principů jin a jang
 • teorií pěti orgánů.

Taoismus je jedním ze základních filosofických a náboženských směrů, které se objevily během dějin (uvádí se, že už v 5. století před Kristem) v Asii, zejména v Číně. V Číně je součástí trojice náboženství, které ovlivňovaly a stále ovlivňují čínskou společnost – kromě taoismu je to buddhismus a konfucianismus.

Prvním z nich je princip dvou protichůdných elementů – jin a jang. Jin a jang představují dvě spojené části jednoho celku. Přeloženo, jin je temnota a jang světlo, ale to je jen povrchní a orientační. Tento koncept vlastně popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru. Jin je tmavší element; působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí. Jin je často symbolizovaný vodou a zemí. Jang je světlejší element; působí vesele, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem. Jang je často symbolizovaný ohněm a větrem. Důležité je, že každá věc a tedy i léčený člověk v tradiční čínské medicíně se dá popsat jako jin a jang. V souvislosti s vnitřními orgány jang obstarává činnost a funkce vnitřních orgánů, zatímco jin jim dává materiální základ.

Druhá teorie, teorie pěti orgánů, vychází z teorie pěti prvků. Tyto prvky jsou – dřevo, oheň, země, kov a voda obecně, stejně jako teorie jin a jang je v taoismu používaná k vysvětlení uspořádání a jevů fyzického vesmíru. V tradiční čínské medicíně se této teorie používá k vysvětlení a interpretaci vztahů mezi stavy lidského organismu (ať fyziologický či patologický) na jedné straně a stavem přírodního a okolního prostředí na druhé straně. Pět prvků podle této teorie podléhá ustavičnému pohybu a změně a jejich vzájemná závislost a vzájemná kontrola vysvětlují složité spojení mezi hmotnými objekty i jednotu mezi lidským tělem a světem přírody.

V tradiční čínské medicíně se to promítne tak, že vnitřní orgány i další orgány a tkáně mají vlastnosti podobné pěti prvkům; fyziologicky i patologicky se vzájemně ovlivňují stejně jako pět prvků. V člověku představuje pět prvků pět orgánů – játra, srdce, slezina, plíce a ledviny, které řídí vnitřní mikrosvět člověka.

Systém pěti prvků a jím zrcadlově odpovídajícím pěti orgánům představuje pro lékaře v tradiční čínské medicíně základní model pro orientaci v nemocném organismu. Vždy jsou možné dva stavy – stav nadbytku či stav nedostatku. Cyklus podpory na jedné straně a cyklus kontroly na straně druhé udržuje dynamickou rovnováhu mezi pěti prvky. Pokud však nerovnováha překračuje fyziologickou mez či trvá dlouho, pak tento stav vede k nemoci.

Ještě bych se ráda věnovala jednomu tématu, které se váže k tradiční čínské medicíně, a to je pojem orgánové hodiny. Vyjadřuje průběh energie v závislosti na denním cyklu. Tato energie má své maximum a minimum energie v určitých oblastech organismu v průběhu 24 hodinového cyklu. Tento cyklus je dělen po dvou hodinách, takže tu máme 12 částí. Čínská

medicína rozlišuje 6 párů orgánů, vždy tvořený jedním jinovým (plným) a jedním jangovým (dutým) orgánem. Ke každé dvou-hodině se přiřazuje jeden orgán. Během dne má vždy určitý orgán maximální aktivitu v určité hodině. O půl dne, 12 hodin později má naopak aktivitu nejmenší. V čínské medicíně se toto označuje jako poledne – půlnoc.

Co získáte tradiční čínskou medicínou?

 • celkový pohled na své zdraví
 • možnost se zbavit chronických či akutních stavů
 • životní rovnováhy
 • psychickou stabilitu
 • možnost početí miminka
 • možnost najití příčiny Vašeho onemocnění
 • dlouhověkost
 • možnost jak naučit své děti pečovat o své zdraví
 • hlubší prožitky v sexualitě
 • lehčí průběh porodu
 • bezproblémovou rekonvalescenci po operacích
 • výbornou prevenci pro Vaše tělo i ducha