univerzální systém, který udává životní element člověka, ovlivňuje harmonii mezi lidmi navzájem i harmonii prostoru...

Feng Shui

Feng šuej, doslova "vítr a voda", je starověké čínské učení, jež se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Cílem je vytvoření harmonie a hladkého plynutí energie v lidském životě.

Učení feng-šuej

Celé učení se opírá o tok energie čchi, která je všudypřítomná a vyživuje prostor kolem nás. Jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu!!!

Schéma Pa-Kua

Další univerzální systém, s jehož pomocí lze identifikovat hlubší příčiny problémů v životě lidí posouzením mikrokosmu, ve kterém člověk žije – jeho místností, pracovního stolu apod. Jednotlivé předměty, jejich umístění v prostoru a jejich současný stav vypovídají srozumitelnou řečí o kvalitě života lidí a o pravých příčinách jejich problémů či nemocí.
Faktor času – všechno kolem nás je v neustálém pohybu, život lidí, ale i naší planety i celého kosmu se odehrává v různých časových cyklech, z nichž každý tento cyklus má svou specifickou energii. Významnou součástí je tradiční čínská astrologie a kosmologie, vycházející z dlouhodobého pozorného sledování přírody i nebeských událostí starověkými učenci.

Metody práce feng shui

Škola formy a škola kompasu - pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov)

Škola tvaru (formy)

Tvary mají velký význam, protože působí svojí energií i psychologickým působením na vědomé i podvědomé úrovni. Škola formy uvádí do souladu s okolím tvary půdorysů pozemků, domů, bytů i jejich vnitřní uspořádání. Podrobně kvalitu prostředí můžeme odhalit metodou Pěti zvířat.

Škola kompasu

Škola kompasu navazuje práci s energií na světové strany. Ze znalostí působení světových stran čerpají další techniky. Jednou ze stěžejních je metoda Bagua (Pakua), která řeší propojení prostoru a takových aspektů lidského života jako jsou zdraví, rodina, materiální hojnost atd.

Metoda Bazhi

Pracuje s energií podle světových stran podle Školy kompasu. Řeší harmonii z pohledu prostoru, času a vlivu vesmírných těles. Rozlišuje sektory s pozitivním působením na člověka a negativním.

Ming Kua

Používáme pro určení šťastných a nešťastných směrů lidí, které jsou odvozeny od jejich jednotlivých energetických charakteristik určených podle roku narození. Směry odvozujeme podle Školy kompasu.

Letící hvězda

Letící hvězda je metodou feng-šuej řídících se rozdělením prostoru Školou kompasu. „Mapuje“ energetické působení hvězd na náš prostor. Jedná se o proměny nastávající spojením různých charakteristik a vlastností hvězd a jednotlivých paláců diagramu Lo-šu

.

I ting

Kniha proměn je vynikající věšteckou knihou, vychází z ucelené kosmologie (scénáře, podle nějž vznikl vesmír a vše, co existuje). I-ťing není založen na principu kauzality (příčina - následek), což je klasicky západní pohled. I-ťing vyjadřuje obraz okamžiku právě teď a nyní, nevyděluje detail z celku. Pozorovaný okamžik se v čínském myšlení jeví spíše jako souhra mnoha faktorů, než jako jasně vymezený výsledek procesu - řetězce příčin. Pokud si přejeme znát odpovědi na své otázky, můžeme sice předpokládat, že na základě obecných zákonitostí a našich předchozích zkušeností se stane to či ono, nicméně v rozhodující chvíli mají slovo i faktory zcela akauzální, nahodilé, nečekané (náhody, koincidence). Často jsou to právě náhody, osudové okamžiky, které mění naše životy, posouvají nás dál, nikoliv to, co jsme očekávali a předpokládali. Náhodně vybraný hexagram tedy ztělesňuje ono zázračné "zauzlení života a světa" právě nyní, v tomto jedinečném okamžiku. Každý jedinečný moment v nekonečném čase vesmíru je tvořen určitým poměrem sil jin a jang, které jsou vyjádřeny prostřednictvím čar výsledného hexagramu.

Proto vrcholem mého celoživotního zkoumání příčiny, následků a důsledku našeho žití kam bezesporu právě patří Feng Shui jsem s velkou radostí, zájmem a láskou se začala věnovat Feng Shui. Neléčím pouze Tradiční Čínskou Medicínou (akupunkturou, fytoterapii, moxou a dalšími technikami) ale léčím skrze Feng Shui i prostory Vašeho života. Má to velký význam v našem životě. Má to velký dopad na naše zdraví, partnerství, veškeré vztahy v rodině. Na finance a hojnost našeho života, energii která vládne naší celou bytostí.
Věnuji se feng shui jí již deset let a tento rok jsem vše dovršila zdárně ukončeným studiem.

Co získáte správným feng shui ve vašem životě?

  • kancelářích
  • firmách
  • domech
  • bytech
  • zahradách
  • chalupách

Harmonii, hojnosti, dobře fungující vztahů, zdraví, rovnováhu, stabilitu, nové vize, tok energie nikoli stagnaci.

Feng shui je vše co nás obklopuje, feng shui je vše mezi nebem a zemí.

Mé motto:

Budme Ti kteří stále tvoří, a né Ti co stále na všechno jen čekají.